เครื่องออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ

สุขภาพร่างกายและอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของคนเรา จะเริ่มเสื่อมและมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป เมื่ออายุมากขึ้นสภาพร่างกายก็จะเสื่อมลงตามอายุขัย สภาพจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงง่าย ขี้หงุดหงิด และมีความวิตกกังวล การออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นวิธีที่หนึ่งที่ช่วยให้ผู้สูงมีกิจกรรมทำร่วมกับผู้อื่น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในด้านร่างกายให้กับผู้สูงอายุได้

การออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากช่วยให้สภาพจิตใจคลายความวิตกกังวล และรู้สึกสนุกสนานจากการทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกัน ทำให้ได้พบปะพูดคุย ช่วยให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือว้าเหว่ และยังมีผลดีต่อสุขภาพทำให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว และลดความเสี่ยงในเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้ลดลงด้วย

สำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้สูงอายุ อันดับแรกต้องทราบจุดประสงค์ในการออกกำลังกายเสียก่อน เช่น การออกกำลังกายเพื่อบำบัดหรือบรรเทาอาการความเจ็บป่วย และการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ เมื่อทราบจุดประสงค์ในการออกกำลังกายแล้วก็สามารถเลือกเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้เหมาะกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายได้ เช่น

1.การออกกำลังกายเพื่อบำบัดหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่เหมาะสม เช่น จักรยานปั่นออกกำลังกาย เพราะเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ไม่มีแรงกระแทกที่ข้อเข่า ผู้สูงอายุใช้เวลาในการปั่นจักรยายออกกำลังกายเพียงวันละ 15-20 นาที เป็นประจำย่างสม่ำเสมอช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรง หลอดเลือดขยายตัว การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นก็สามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนได้

2.การออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ เป็นการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ทำให้การเต้นของหัวใจดีขึ้นส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี สำหรับเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่เหมาะสม เช่น เครื่องออกกำลังกายกึ่งสเต็ป ที่ถูกออกแบบมาให้ลดการกระแทกลดการเสียดสีจากข้อเท้า ลู่เดินกึ่งสเต็ป หรือเครื่องเดินวงรี ก็เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมีหลากหลายประเภทและหลายชนิด ซึ่งผู้สูงอายุสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย นอกจากเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายตามสวนสาธารณะหรือลานกีฬาเพื่อสุขภาพแล้ว เครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุบางชนิด ยังสามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย ทำให้เลือกซื้อไว้สำหรับการออกกำลังได้ทุกที่ตามความเหมาะสมกับสุขภาพร่างกาย และความต้องการของผู้สูงอายุ