AL-08 เครื่องนวดหลัง

โครงสร้างหลัก : 
เป็นเหล็กกลมขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง : 
ส่วนสัมผัสมือจับเป็นเหล็กขนาด 1 นิ้ว
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

ที่นั่งเเละที่นวด: 
เป็นพลาสติก

คุณสมบัติสี : 
เป็นสีฝุ่นอบด้วยความร้อน 200 องศา

น๊อต : 
เป็นแสตนเลส

สามารถใช้งานได้ 2 ท่าน

ขนาด : 0.72×1.43×1.30