BL-08 อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกเดี่ยว

ขนาด : 80 x 120 x 120 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง

1.) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

2.) คานบน/ล่าง วัสดุเหล็กกล่อง ขนาด 1.5 x 3.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

3.) ด้ามจับ/มือจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1นิ้ว, 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

4.) มือจับ วัสดุ พลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE

5.) ที่พิง พลาสติก LLDPE  ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

6.) ที่นั่งพลาสติก LLDPE ความกว้างไม่น้อยกว่า 38 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว.

7.) ที่เหยียบพลาสติก LLDPE ความกว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ความยาวไม่น้อยว่า 33 ซม.ความหนาไม่น้อยกว่า 1

8.) ยางกันกระแทก ยูริเทรนใสยูริเทรนใสมีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป

9.) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ทรงกลม ความหนาไม่น้อยกว่า 6มม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต

10.) Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

 

ข้อแนะนำการใช้

  1. นั่งบนเบาะพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับให้มั่น
  2. ใช้เท้าเหยียบที่คานรองเท้าด้านหน้า
  3. ดึงด้ามจับเข้าหาตัว พร้อมกับเอนลำตัวไปด้านหลังแล้วค่อยๆ ปล่อยกลับที่เดิม
  4. ทำเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

 

ประโยชน์

– ทำให้กล้ามเนื้อแขน-ขาแข็งแรง

– ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง