BL-14 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าและออกกำลังขา (แบบแป้นหมุน)

ขนาด : 50 x 100 x 50 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง

1.) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

2.) ชุดเก้าอี้ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

3.) ด้ามจับ/มือจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

4.) มือจับ วัสดุพลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE

5.) ที่พิง พลาสติก LLDPE  ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น

6.) ที่นั่ง พลาสติก LLDPE ความกว้างไม่น้อยกว่า 38 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว. จำนวน 1 ชิ้น

7.) แป้นเท้าหมุน พลาสติก LLDPE ทรงกลมมีปุ่มนูนสำหรับนวดเท้า ขนาด øไม่น้อยกว่า 50 ซม. จำนวน 1 ชิ้น

8.) ที่ครอบหัวทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปทรงโดมมีความแข็งแรงø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

9.) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ทรงกลม ความหนาไม่น้อยกว่า 6มม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต

10.) Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

 

ข้อแนะนำการใช้

  1. นั่งบนที่นั่งเอนหลังพิงพนักพิงวางเท้าบนแป้นหมุน
  2. ออกแรงใช้เท้าหมุนบนแป้นหมุนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำสลับกัน
  3. ทำต่อเนื่องประมาณ 15 -20 นาที

ประโยชน์

-บริหารท่อนขา ข้อเท้า

– นวดฝ่าเท้าให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น