BL-15 อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน

ขนาด : 60 x 100 x 120 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง

1.) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม..

2.) ด้ามจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

3.) มือจับ วัสดุพลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE

4.) ที่พิง พลาสติก LLDPE ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น

5.) ที่นั่งพลาสติก LLDPE  ความกว้างไม่น้อยกว่า 38 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว. จำนวน 1 ชิ้น

6.) ล้อปั่น วัสดุเหล็กเพลท ทรงกลม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 10มม.

7.) บันได  ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว. ยาวไม่น้อยกว่า 3นิ้ว.

8.) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ทรงกลม ความหนาไม่น้อยกว่า 6มม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต

9.) Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

 

ข้อแนะนำการใช้

  1. นั่งบนที่นั่งเอนหลังพิงพนักพิงพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั้งสองข้างให้มั่น
  2. ใช้เท้าปั่นบันไดที่ล้อเหล็กเหมือนปั่นจักรยาน เร็ว-ช้า ตามความต้องการ
  3. ปั่นประมาณครั้งละ 15 นาที

ประโยชน์

– ทำให้กล้ามเนื้อขา-ข้อเข่าแข็งแรง

– ใช้ให้การทรงตัวดีขึ้น