BL-20 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ (แบบข้อเหวี่ยง)

ขนาด : 60 x 120 x 150 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง

1.) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

2.) คานยึดชุดวิ่ง วัสดุเหล็กกล่อง ขนาด 1.5 x 3.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

3.) ชุดคันโยก/ด้ามจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

4.) มือจับ วัสดุพลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE

5.) ที่เหยียบ พลาสติก LLDPE  ความกว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ความยาวไม่น้อยว่า 33 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มี2 ชิ้น

6.) ฝาครอบหลัง พลาสติก LLDPE ความกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความยาวไม่น้อยว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.จำนวน 1 ชิ้น

7.) ที่ครอบหัวเสาทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปทรงโดมมีความแข็งแรงø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

8.) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ทรงกลม ความหนาไม่น้อยกว่า 6มม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต

9.) Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

 

ข้อแนะนำการใช้

  1. ใช้มือจับที่จับ พร้อมกับขึ้นเหยียบบนจานรองเหยียบในลักษณะเท้าชิด
  2. บิดลำตัวไปทางซ้าย-ขวา สลับกัน
  3. ทำต่อเนื่องประมาณ 10 -20 นาที

 

ประโยชน์

-ทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง

-ทำให้กล้ามเนื้อแขน-หัวไหล่แข็งแรง