BL-25 อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่

ขนาด : 80 x 120 x 160 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง

1.) โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

2.) ด้ามจับ/มือจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว, 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

3.) คานยึดที่เหยียบ วัสดุเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว. ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

4.) มือจับ วัสดุพลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE

5.) ชุดแกว่งขา วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

6.) ที่เหยียบ พลาสติก LLDPE  ความกว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ความยาวไม่น้อยว่า 33 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มี 2 ชิ้น

7.) ฝาปิดด้านข้าง พลาสติก LLDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น

8.) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ทรงกลม ความหนาไม่น้อยกว่า 6มม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต

9.) Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

 

ข้อแนะนำการใช้

  1. ใช้มือจับด้ามคันโยกทั้งซ้าย-ขวาให้มั่น
  2. ขึ้นยืนและเหยียบที่เหยียบซ้าย-ขวา
  3. แกว่งขา-โยกแขน สลับไป-มา
  4. ทำต่อเนื่อง 15 -20 นาที

 

ประโยชน์

-ทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง

-ทำให้กล้ามเนื้อแขน-หัวไหล่แข็งแรง