BL-30 อุปกรณ์บาร์โหนคู่

ขนาด : 10 x 200 x 200 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง

1.) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

2.) คานโหน วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

3.) ที่ครอบหัวเสา ทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปทรงโดมมีความแข็งแรง ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

4.) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ทรงกลม ความหนาไม่น้อยกว่า 6มม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต

5.) Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

 

ข้อแนะนำการใช้

  1. ใช้มือจับบาร์คู่ทั้งสองข้างยกลำตัว และแกว่งลำตัวไปข้างหน้า-ข้างหลัง
  2. เกร็งกล้ามท้องยกขาชี้ไปด้านหน้าทำมุมฉากกับลำตัว แล้วปล่อยขาลงสลับ

ไป-มา ทำเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3เซ็ต

  1. ใช้มือจับบาร์เดี่ยวเพื่อโหนตัวแกว่งลำตัวไปด้านหน้า-ด้านหลัง ตามความต้องการ

 

ประโยชน์

-ทำให้กล้ามเนื้อแขน-หัวไหล่แข็งแรง

-ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง