BS-27 อุปกรณ์ยึดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว-บาร์คู่)

ขนาด : 1.00 x 1.00 x 2.00 ม.

รายละเอียดโครงสร้าง

1.) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2มม. ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด

3.) Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

 

 

ข้อแนะนำการใช้

  1. ใช้มือจับบาร์คู่ทั้งสองข้างยกลาตัว และแกว่งลาตัวไปข้างหน้า-ข้างหลัง
  2. เกร็งกล้ามท้องยกขาชี้ไปด้านหน้าทามุมฉากกับลาตัว แล้วปล่อยขาลงสลับ

ไป-มา ทำเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3เซ็ต

  1. ใช้มือจับบาร์เดี่ยวเพื่อโหนตัวแกว่งลาตัวไปด้านหน้า-ด้านหลัง ตามความ

ต้องการ

 

 

ประโยชน์

-ทำให้กล้ามเนื้อแขน-หัวไหล่แข็งแรง

– ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง