BS-46 อุปกรณ์กระสอบทราย พร้อมขาตั้ง

ขนาด : 1.00 x 1.00 x 2.00 ม.

รายละเอียดโครงสร้าง

1.) โครงสร้าง วัสดุเหล็กแป๊ปกลม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.0 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2มม.

2.) Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

 

ประโยชน์

– ช่วยให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรง

– ทำให้น่องขาแข็งแรง